Een nieuwe aanblik voor Stokkel

HERAANLEG VAN HET DUMONPLEIN
Verder gaan Contacteer ons

Heraanleg van het Dumonplein

EEN GERENOVEERD PLEIN MET ALLE TOEBEHOREN

Dit project streeft 2 belangrijke doelstellingen na:

Ten eerste, de versterking van de aantrekkelijkheid van de handelswijk Stokkel. De actuele indicatoren wijzen immers op een snel verval :het aantal leegstaande handelszaken neemt toe en de variëteit van het aanbod neemt af.Voor de gemeente is het van belang om de openbare ruimte een kwalitatieve boost te geven als een van de sleutelelementen om deze tendens te keren.

Ten tweede dient het plein haar eerste roeping terug te vinden :een openbaar plein, een ontmoetingsplaats waar sociale banden ontstaan en waar activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de wijk.

Bekijk de video