Herendal: installatievan de bureaucontainers & aanleg van debushalte

In de loop van de week van de 20ste februari zal de aannemer zijn bureaucontainers voor de werf optrekken in Herendal, ter hoogte van huisnummers 7 tot 13.
Deze zullen daar blijven voor de rest van de duur van de werken.

In dezelfde week zal de aannemer ter hoogte van de huisnummers 8 tot 12 in Herendal de nieuwe bushalte aanleggen voor buslijn 36 van de MIVB (richting St-Aleidisen Schuman) zoals voorzien in het project.