U vindt hier de meest gestelde vragen en antwoorden betreffende de heraanleg van het Dumonplein

 

 • Hoe lang gaan de werken duren ?

   

  De heraanleg van het Dumonplein is begonnen op 6 februari 2017. Alle details over de fasering van de werken vindt u in de rubriek « werken ».

  De heraanleg zal in twee tijden afgewerkt worden :

   

  • De werken rondom het Dumonplein zullen gedaan zijn einde augustus 2017 waardoor dat gedeelte tegen dan weer open zal zijn voor het verkeer, dus voor het begin van het nieuwe schooljaar.

   

  Goed om weten : oorspronkelijk was voorzien dat het verkeer rondom het plein pas terug mogelijk zou zijn eind van de maand november 2017. Op vraag van de gemeente heeft de aannemer oplossingen gevonden om de werf te versnellen.

   

  • Het centrale gedeelte van het Dumonplein zal gedurende de hele duur van de werf niet toegankelijk zijn, dus tot eind november 2017. De jaarlijkse kerstmarkt zal echter wel kunnen plaatsvinden.
 • Wanneer vinden de werken plaats ?

   

  De werken zullen door gaan van 6u ‘s morgens tot 22u ‘s avonds, weekends en bouwverlof inbegrepen. Het bestek dat de gemeente heeft opgesteld, legt de meest strikte planning op aan de aannemer zodat de normale gang van zaken op het plein en errond slechts gedurende een zo kort mogelijke periode wordt verstoord.

 • Blijven de handelszaken bereikbaar ?

   

  Gedurende de volledige duur van de werken blijven alle handelszaken 100% bereikbaar en open – behoudens ingeval de handelaren er anders over zouden beslissen. Er zullen brede voetpaden aangelegd worden om de toegang tot de winkels te vergemakkelijken.

   

  In functie van de verschillende werffases worden er wegomleidingen voorzien, aangeduid en bewegwijzerd om het verkeer rondom het plein en de toegang ertoe te vergemakkelijken.

 • Waar kunnen we parkeren ?

   

  • In de OVERDEKTE parking van de Stockel Square (250 plaatsen):
   • Dagtarief van 6u30 – 20u00 (open): 30 minuten gratis tijdens te week, 1.5€ voor een uur
   • Avond- en nachttarief van 19u – 8u (gesloten): 2€ per nacht (voertuig dus niet bereikbaar !)
  • In de OPEN LUCHT Parking van de Stockel Square (150 plaatsen):
   • Open 24u/24! Nachttarief : 2€ per nacht !
  • Baron d'Huartlaan, in het eerste gedeelte evenals in het tweede gedeelte, op de centrale berm (behalve op marktdagen (tussen 3u00 en 15u00) en op zondag). NIEUW sinds eind april 2017 : het tweede deel van de Baron d'Huartlaan is blauwe zone, met gratis parking gedurende 3 uur.
  • Behoudens de parkeerplaatsen op en direct rondom het plein blijven alle andere plaatsen op de openbare weg beschikbaar.
 • Wie contacteren ingeval van problemen ?

   

  Marc VAN HOEY, gemeenntelijk opzichter (0498/588.024 - mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be) elke dag aanwezig op de werf.

 • Wat met de markten ?

   

  Uw wekelijkse markt op dinsdag, vrijdag en zaterdag zal plaats vinden op de Baron d’Huartlaan.

   

 • Wat met de kermis ?

   

  In 2017 zullen er uitzonderlijk geen kermissen plaats vinden, maar de foorkramers kijken er al nar uit om in 2018 terug te komen.

 • Waar zullen we kunnen parkeren wanneer het plein zal heraangelegd zijn ?

   

  • Op het Dumonplein : maximum 40 plaatsen van korte duur (30 minuten gratis)

   

  Goed om weten :  174 dagen per jaar (47% van alle dagen in het jaar) is het plein niet toegankelijk als parking gedurende een groot deel van de dag wegens markten, kermissen, kerstmarkt en tijdelijke evenementen, dus eigenlijk de helft van een kalenderjaar ! 

   

  • Rondom het plein : 35 plaatsen van korte duur (30 minuten gratis)
  • In de parking van de Stockel Square : 155 plaatsen buiten & 246 plaatsen binnen (30 minuten gratis in de week). De buitenparking zal gratis zijn ‘s avonds en er wordt nagedacht over een combi-ticket cinema/parking.

  Goed om weten : de bezettingsgraad van de parking van de Stockel Square is vandaag 65% van de totale capaciteit en is bijna 0% ‘s avonds !

   

  • Op een van de beschikbare parkeerplaatsen op de openbare weg in de Stokkelwijk
 • Moeten we files vrezen door de creatie van één enkele rijstrook voor het verkeer (bus, tram, auto) ?

   

  Vandaag is het verkeer rondom het plein ver van optimaal : auto’s die in dubbele file geparkeerd staan, wildparkeren bij leveringen, de tramsporen worden onvoorzichtig overschreden, etc... het is dus slecht gesteld met de veiligheid en de vlotte doorgang.

   

  Volgens de studies die we gevraagd hebben en volgens professionelen die we geraadpleegd hebben, zal dit project toelaten om deze problemen op te lossen met speciaal daarvoor voorziene laad- en loszones en één rijstrook die een vlotter en beter doorstromend verkeer biedt. Deze wijze van organisatie van het verkeer heeft al zijn nut bewezen in andere steden.

   

  De voorziene U-Turn op het einde van de Baron d’Huartlaan zal toelaten om meteen rechtsomkeert te maken zonder dat de hele toer rond het plein moet gedaan worden. Merk ook op dat de wijziging van het traject van bus 36 ook zal bijdragen aan een vlotter doorstromend verkeer.

 • Wat met de veiligheid van de fietsers en de voetgangers ?

   

  Ons project heeft de steun gekregen van het Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) dat de fietsers in Franstalig België vertegenwoordigt en hun belangen verdedigt.

   

  De tram behoudt zijn voorrang op de voetgangers. 8 keer per uur, tijdens het spitsuur, zal de voetganger dus moeten opletten en voorrang geven aan de tram. Datzelfde principe is van toepassing in Amsterdam, toch dé fietsershoofdstad bij uitstek, en dat werkt daar zeer goed. Voor de rest is het principe van de heraanleg van het Dumonplein in een soort woonerf om voorrang te geven aan de voetgangers. De voetgangers hebben dus voorrang op de auto’s en dit volledig rondom het plein waar de snelheid zal beperkt zijn tot 20 km/h. Er zullen ook geen borduren meer zijn tussen de voetpaden, er is slechts één enkele rijstrook, en het plein zal dus veel eenvoudiger en gebruiksvriendelijker zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

   

  Goed om te weten : vandaag moeten de voetgangers de tram 2 hindernissen trotseren : eerst de auto’s en direct daarna de tram, en dan moeten ze zich ook nog eens naar één van de vier hoeken van het plein begeven om het te kunnen oversteken om op het centrale gedeelte van het plein te geraken. En in het meest penibele geval is hun zicht dan ook nog eens belemmerd door de geparkeerde auto’s : is dat dan een veilige situatie ?

 • Wat gaat er gebeuren als een tram in panne valt op die ene rijstrook (voor trams, bussen en auto’s) ?

   

  Op om het even welke rijstrook in één richting kan een voertuig, of het nu de tram is, of een bus of een camionette of een auto, in panne vallen. In dat geval is er geen enkele andere oplossing mogelijk dan weer achteruit te rijden. Dat kan om het even waar gebeuren !

   

  Op het vernieuwde Dumonplein zal er echter steeds de mogelijkheid zijn, mocht er een tram dan toch in panne vallen op die één enkele rijstrook van 60 meter, om op het plein te geraken door de brede openingen in het muurtje dat het plein zal omgeven. Het zal eveneens mogelijk zijn om de laterale leveringszone vrij te maken voor het verkeer tijdens de duur van de depannage van de defecte tram. Eigenlijk bestaan er veel meer alternatieven dan in om het even welke éénrichtingsstraat waar iets dergelijks zich zou kunnen voordoen.

  ?

 • Zullen de hulpdiensten niet « gestraft/gehinderd » worden door die ene enkele rijstrook ?

   

  Het project beantwoordt uiteraard aan het bestek van de brandweer en de ambulance die veel makkelijker toegang zullen hebben tot de huizen rondom het plein vergeleken met de huidige situatie waar geparkeerde voertuigen een hindernis vormen. Alle hulpdiensten kunnen de beweegbare op- en neergaande paaltjes bedienen en zo de leveringszone gebruiken om dor te kunnen.

 • Is de bezorgdheid van de handelaars legitiem ?

   

  Maar natuurlijk wel ! Geen enkele handelszaak, geen enkel commercieel knooppunt heeft het graag om gedurende maanden een dergelijke hinder te ondergaan. Maar de openbare ruimte moet nu eenmaal onderhouden worden, en dat ten behoeve van hen die die openbare ruimte dagelijks gebruiken. Dat is precies het geval voor de handelaars en hun klanten. Het Dumonplein is al meer dan 30 jaar niet deftig onder handen genomen. Het is echt noodzakelijk om er een paar werken uit te voeren, zeker nu de huidige indicatoren erop wijzen dat de commerciële aantrekkelijkheid van het plein er in sneltreinvaart op achteruit gaat : steeds meer handelszaken komen leeg te staan en er is een vermindering in de variëteit van het aanbod. Veel te veel nabijheidshandelszaken van hoge kwaliteit zijn de laatste tijd vervangen door de grote merken en door banken, wat alles behalve een teken van levendigheid is.

   

  Het is onze plicht, als gemeentebestuur, om onze verantwoordelijkheid te nemen en om te werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte, wat een sleutelelement is om bij te dragen aan het uitroeien van deze neergaande tendens. Alle wijken die met dezelfde tendens te maken hadden, zijn er versterkt uit gekomen en hebben een ware opleving van de handel gekend.

 • Gaat die enorme luifel (afdak dat 1/3de van het plein zal beslaan) geen overstromingen veroorzaken ?

   

  Er is nog nooit een overstroming geweest op het plein en dat zal ook nooit gebeuren. Het plein ligt niet in een put waar al het water samen komt dat naar het Koning Boudewijnplein vloeit. Heel het rioleringsnetwerk is trouwens volledig vernieuwd en de gemeente onderhoudt op zeer regelmatige basis de afvoerputten die op hun beurt ook nog eens volledig vernieuwd zullen worden.

 • Zal het nieuwe Dumonplein niet veel lawaaierig en minder veilig zijn ?

   

  Het hele project van de heraanleg van het Dumonplein voorziet geenszins in een verhoging van het aantal evenementen op het plein, zowel ’s avonds als overdag. Met de markten, de kermissen, de apero’s van Stokkel, de tijdelijke evenementen zoals de braderijen, de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het Europees of het Wereldkampioenschap voetbal, etc… zijn er al genoeg evenementen op het plein.

   

  Goed om weten :  De twee hoofddoelen van dit project zijn : het plein teruggeven aan « de mensen, het volk, de klanten, de voorbijgangers », om er een gezellige openbare ruimte van te maken om er mensen te ontmoeten en er te kunnen flaneren, en de commerciële aantrekkelijkheid van de handelskern de herlanceren.

   

  De renovatie van het plein zal het plein nog properder maken, meer open, veel « lumineuzer », en zal vanzelfsprekend voor meer sociale controle zorgen. Een openbaar plein is per definitie een veel veiliger plein dan een parking. U moet dus absoluut niet bang zijn voor voor een eventuele rechteloze buurt, een no go-zone zoals dat heet.

 • Is het plein nu een gewestelijk plein ?

   

  Het plein is vandaag al grotendeels een gewestelijk plein. Het centrale gedeelte van het plein, dat gemeentelijk is, wordt overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van een overeenkomst die voorziet dat de gemeente het volledige beheer behoudt over het plein om er allerhande activiteiten te kunnen organiseren (markt, kermis, evenementen, etc.).

 • Is er overleg geweest over het project ?

   

  Ja, er is eerst een architectuurwedstrijd uitgeschreven die is voorgesteld aan de inwoners en er hebben 25 vergaderingen plaats gevonden met de inwoners, de handelaars, de marktkramers en de foorkramers, en dit tot in mei 2016. Vervolgens is er een intens overleg geweest met de handelaars. Daardoor zijn de standpunten dichter bij gekomen.

 • Hoe lang is het geleden dat het plein gerenoveerd is ?

   

  33 jaar (1984).

 • Wat met de aanplantingen van bomen ?

   

  Op het plein worden er 38 nieuwe bomen aangeplant en 9 struiken om de 6 reeds gekapte bomen te vervangen, dus dat betekent een verhoging met 41 stuks. De 12 kastanjebomen op de Baron d’Huartlaan zijn ziek en moeten vervangen worden. Er zal een nieuwe bomenrij van 20 bomen aangeplant worden.

 • Gaat de Frituur Charles terug komen op haar vertrouwde stek op het plein ?

   

  Ja, in een nieuw en groter modern gebouw, dat zal gebouwd worden op de plaats waar u gewoonlijk uw frietjes gaat gaan halen, in het midden van het plein.