Het project werd uitgewerkt door het ruimtelijke planners- en architectenbureau Artgineering, dat geselecteerd werd na een architectuurwedstrijd die door de gemeente gelanceerd werd in 2013. Het project wil de wijk een nieuwe dynamiek geven en de aantrekkelijkheid versterken. Het werd uitgewerkt rond volgende krachtlijnen:

 • De toegankelijkheid

  Een plein dat open staat voor iedereen: omwonenden, kooplustigen, voetgangers

   

  • Gans het plein zal van gevel tot geval volledig effen liggen, er zullen geen stoepranden meer zijn. De voetgangers zullen zich zo veel gemakkelijker kunnen verplaatsen op het plein, zeker de minder mobiele personen en de senioren
  • Een nieuwe tegelbedekking op het plein, kwalitatief, duurzaam en resistent
  • De wijk wordt heraangelegd als "woonerf", namelijk een zone waar de voetganger voorrang heeft op de auto. De voetgangers kunnen zo vrijer circuleren op, over en langsheen het plein. Zo zal het ook mogelijk zijn om over te steken zonder dat men zich nog langer naar één van 4 zebrapaden dient te begeven, waardoor men vroeger soms een omweg van enkele tientallen meters diende te maken
  • Er komt een eenvoudiger en veiliger fietspad
 • De aantrekkelijkheid

  Een modern, gezellig en aantrekkelijk plein

   

  • Een nieuweHoreca ruimte met de volledig gerenoveerde frituur Charles evenals een etablissement voor kleine versnaperingen (thee/koffie, wafels, ijsjes, etc.) worden aangelegd in de plaats van het huidige gebouwtje
  • Deze Horeca ruimte zal ook openbare toilettenhebben
  • Er komt ook modern stedelijk meubilair op het plein, van kwalitatief materiaal dat uitnodigt om even te gaan zitten voor een pauze, waardoor de vandaag verdwenen sociale functie van het plein zal terug komen
  • Het plein wordt ook groener. Er zullen in totaal 41 bomen meer zijn dan vandaag op het plein
  • Een luifel zal de Horeca ruimte overdekken. Dat geeft een extra cachet aan het plein zonder daarom te domineren, en je kan er ook schuilen voor de regen of even de schaduw opzoeken
  • fonteintjes/waterstralen voor zij die zich wat willen verfrissen in de zomer, en dekinderen zullen er ook blij mee zijn
  • De markt blijft 3 keer per week plaats vinden op het plein kan alleen maar voordeel halenuit het feit dat het plein volledig effen wordt aangelegd met verbreding van devoetpaden (van 2,5 tot 6 meter); bovendien wordt het eerste stukje van de Baron d'Huartlaanook heraangelegd met een perfecte overgang naar het plein
  • Alle gewoonlijke activiteiten zullen opnieuw plaats vinden op het gerenoveerde plein waaronder de foor, twee keer per jaar !
 • De mobilité

  De mobilité werdherdacht

   

  Op het Dumonplein zijn ervandaag veel opstoppingen van het verkeer: parkeerbewegingen, dubbele files waarlangs moet gemanoevreerd worden, niet-georganiseerde leveringen, onvoorziene tussenkomsten op de tramsporen. De heraanleg gebeurt volgens een aantal principes voor multimodaal verkeerdie al met succes zijn toegepast in veel andere Europese steden.

   

  • Er wordt een leveringsruimte aangelegd buiten het verkeer (toegankelijk in de week buiten de marktdagen)
  • Er worden 35 parkeerplaatsenvoor "korte duur" (maximum 30 minuten) voorzien langsheen de straten die uitgeven op het plein. Kiss& ride zones buiten het verkeer
  • Er komt één enkele weg voor alle verkeer van de auto’s en de tram
  • Fietspaden (op de weg of op degedeelde ruimte met de zwakke weggebruiker)
  • Het wordt mogelijk om rechtsomkeert te maken aan het uiteinde van de Baron d'Huartlaan zonder volledig rondom het plein te moeten
  • Nieuw en eenvoudiger traject voor de bus 36 (afschaffing van de onnodige lus rondom het plein)

  ?

Het project bestaat er dus feitelijk is :

 • Het plein terug te geven aan de voetgangers, door de afschaffing van de bestaande 93 parkeerplaatsen. Er zullen wel nog steeds maximum 40 voertuigen op het plein kunnen parkeren gedurende de openingsuren van de handelszaken. ’s Avonds en op feestdagen is het plein enkel open voor voetgangers.
 • De voetpaden te verbreden (van 2,5 tot 6 meter) en een “gedeelde ruimte” te creërenom de verplaatsingen te vergemakkelijken voor de zwakke weggebruiker

 • de betegeling van het plein volledig te vervangen, tot aan het begin van de omliggende straten, en alles op één gelijk niveau
 • een deel van het brede voetpad te gebruiken, op bepaalde tijdstippen (weekdagen, buiten marktdagen), als leveringszone, toegankelijk door uitschuifbare paaltjes
 • alle verkeer terug te brengen op één enkele strook weg van parkeermanoeuvers en dubbele files door leveringen
 • bovenop de 40 parkeerplaatsen (zie hierboven), 35 plaatsen voor korte duur te creëren voor de snelle boodschappen,
 • de Baron d’Huartlaan te renoveren en een weg aan te leggen die op één en hetzelfde niveau vlot overgaat op het plein
 • op het plein een rust- en ontspanningszone te creëren, tussen debomen, met kwalitatief stedelijk meubilair
 • een nieuw paviljoen te bouwen met daarin de frituur Charles waardoor deze veel beter zal uitgebaat kunnen worden, in het belang van deklanten, die een pauze nemen en hun pakje friet opeten. In dit nieuwe gebouw zal er ook een horeca ruimte zijn waar men een koffie of thee kan drinken, of een wafel of een ijsje kan eten.Het gebouw zal ook uitgerust zijn met openbare toiletten.
 • Bomen aan te planten rondom het plein om het zo groener te maken

 

Download documenten

Klik op onderstaande links om de documenten te downloaden :

 

Bekijk de FAQ voor meer details