De heropbouw van het paviljoen op het Dumonplein

Door een meetfout van de aannemer bij het bepalen van de hoogte van het plafond van het paviljoen, kon de aannemer niet anders dan het paviljoen af te breken en onmiddellijk de werken te starten voor de heropbouw ervan. De kosten voor de heropbouw zijn integraal ten laste van de aannemer die zijn fout erkent en er de verantwoordelijkheid voor draagt. Er zal hiervoor dus niet de minste euro moeten betaald worden  door de gemeente of het gewest.

Het bedrijf heeft er zich bovendien toe geëngageerd om alle noodzakelijke middelen in te zetten (in termen van werkschema’s en inzet van personeel op de werf) om de planning te respecteren die reeds vele maanden geleden al werd vastgesteld voor de bouw van het paviljoen, zodat in de lente van 2018 kan worden uitgebaat.