Parkeren op de centrale berm van de Baron d’Huartlaan

Teneinde gedeeltelijk het verlies aan parkeerplaatsen rondom het Dumonplein te compenseren als gevolg van de werf, werd er beslist in samenspraak met vertegenwoordigers van het buurtcomité, om het parkeren toe te staan op de centrale berm op de Baron A. d’Huartlaan, op het stuk tussen de F. De Keusterstraat en de Grote Prijzenlaan, maar enkel langs de kant van de onpare nummers (de rechterkant dus, in de richting van de Grote prijzenlaan).

Parkeren hier zal toegelaten zijn gedurende de werken op het Dumonplein, behoudens marktdagen (dinsdag, vrijdag en de zaterdag tussen 3 uur en 15 uur) en op zondag.

Wij bevestigen u trouwens dat er een ontwerp van heraanleg van dat deel van de Baron d’Huartlaan zal worden uitgewerkt in overleg met de omwonenden om zo tot een project te komen waar algehele consensus over is.