Werken in de omgeving van het Dumonplein tijdens de week van Allerheiligen

  1. Baron Albert d’Huartlaan vanaf maandag 30 oktober tot maandag 6 november ‘s morgens:

– Plaatsing van het laatste element van de verkeersdrempel (maandag en dinsdag), daarna uitdroging van de inrichting tot het einde van de week teneinde een optimale stabiliteit te verzekeren voor de doortocht van de bussen

afsluiting ter hoogte van aansluiting op het Dumonplein,van de rijweg in de richting van het plein (langs even huisnrs)

– deze rijweg in de richting van het plein wordt doodlopend en voorbehouden aan plaatselijk verkeer vanaf de F. De Keusterstraat.

 

2. Herendal donderdag 2 en vrijdag 3 november:

– herstelling van de vastgestelde verzakkingen in het wegdek

afsluiting van het Herendal ter hoogte de aansluiting op het Dumonplein

– de rijweg wordt doodlopend en voorbehouden aan plaatselijk verkeer vanaf de Henrottestraat.

 

3. Impact op de Henrottestraat en de Schermlaan donderdag 2 en vrijdag 3 november:

tijdelijke omkering van het eenrichtingsverkeer in de Henrottestraat (tussen de Schermlaan en het Herendal) en in de Schermlaan (tussen de Orbanlaan en de Henrottestraat)

– opdat het verkeer komende van het Herendal de Fr. Peeterslaan en het Dumonplein via de Orbanlaan kan bereiken

parkeer- en stilstandverbodsborden zullen er aangebracht worden op bepaalde plaatsen, teneinde het doorgaand              verkeer te behouden.

 

4. Impact op de buslijnen van de MIVB vanaf maandag 30 oktober tot woensdag 1 november en vanaf zaterdag 4 tot maandag 6 november ‘s morgens:

de bus 36 (richting Konkel) wordt omgeleid, vanaf de Grote Prijzenlaan, de Koningin Astrid-, de Oppem- en de de                Hinnisdaellaan om dan zijn normaal traject te hernemen via de Kerkstraat

 

Donderdag 2 en vrijdag 3 november:

de bus 36 (richting Konkel) wordt omgeleid via de Koningin Astrid-, de Oppem- en de de Hinnisdaellaan, maar zal niet via het Dumonplein en de Kerkstraat rijden, en zal zijn eindhalte hebben aan het Metrostation Kraainem (richting Schuman) vanaf Kraainem via omgekeerd traject

de bus 28 wordt verlengd via het Herendal en vervolgens de Blockmansstraat, en zal zijn eindhalte hebben voor de kerk; (richting Brabançonne) via de gemeentelijke begraafplaats

teneinde de bus 28 toe te laten linksaf te draaien na de Blockmansstraat naar de Kerkstraat, zal een parkeerverbod worden ingesteld in de Blockmansstraat vanaf de huisnummers 7 en 8 tot aan de Kerkstraat. Dit parkeerverbod zal nog worden versterkt door de plaatsing van plastic boordstenen.

 

Ter herinnering, gedurende de werf, blijven de handelszaken 100 % toegankelijk.

Voor elke inlichting betreffende de werf en elk praktisch probleem: contacteer dhr. Marc VAN HOEY, gemeentelijke werfopzichter (0498/588.024 – mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be), die elke dag ter plaatse aanwezig is.