Hier vindt u in detail de verschillende fases van de werf evenals de omleidingen die voorzien zijn voor elke fase

U vindt hieronder algemene informatie over de werf, de zones waar u kunt parkeren tijdens de duur van de werf evenals de voorziene begeleidingsmaatregelen.

 

Beweeg met uw muis over de kaart en klik op de gekleurde zones voor meer info

 

Werffases

Het centrale gedeelte van het plein zal tijdens de volledige duur van de werf in gebruik genomen worden tot het einde van de werken eind november.

Het eerste deel van de werken zal gebeuren tijdens de maand februari en heeft betrekking op het kappen van debomen, tussenkomst van de nutsbedrijven en de aanleg van de nieuwe bushaltes voor bus 36.

Het tweede deel van de werken heeft betrekking op de werf rondom het plein en zalverlopen in drie opeenvolgende fases.

Gedurende deze fases zal de volledige betrokken werfzone dus niet toegankelijk zijn. Er zal wel verkeer mogelijk zijn in de andere zones. Er zal wel een weg van 2 meter breed aangelegd worden voor de voetgangers langsheen de handelszaken.

Fase 2

 « Oostkant » van het plein (Orban / d’Huart / Hinnisdael)

De tweede fase loopt van begin maart tot einde mei 2017

Klik op de kaart voor het omleidingsplan van fase 2

 

Ter herinnering, het centrale gedeelte van het plein is een werfzone tot het einde van de werken, dus tot 30 november 2017

Fase 3

 « Westkant » van het plein (Hinnisdael / Herendal)

De derde faseloopt van einde mei tot einde juli 2017

 Klik op de kaart voor het omleidingsplan van fase 3

  

Ter herinnering, het centrale gedeelte van het plein is een werfzone tot het einde van de werken, dus tot 30 november 2017

Fase 4

 « Zuidkant » van het plein (verbinding Herendal / d’Huart)

De vierde fase loopt van einde juli tot einde augustus 2017

Klik op de kaart voor het omleidingsplan van fase 4

 

Het gedeelte rondom het plein zal dus volledig toegankelijk zijn begin september

Ter herinnering, het centrale gedeelte van het plein is een werfzone tot het einde van de werken, dus tot 30 november 2017

Het plein

 

Het centrale gedeelte van het plein blijft een werfzone gedurende dehele duur van de werken.

 

Het plein zal naar alle verwachting weer volledig toegankelijk zijn op 30 november 2017.

 • Algemene info

  De eerste fase van de werken voor de heraanleg van het Dumonplein is begonnen op 6 februari. De werf zal volledig klaar zijn eind november.

   

  Het bestek dat de gemeente opstelde legt een zeer strikte planning op aan de aannemerzodat het leven op en rondom het plein zo kort als mogelijk zou verstoord worden. De werken mogen dus plaats vinden van 6u‘s morgens tot 22u, weekends en bouwverlof inbegrepen.

   

  Gedurende de hele duur van de werken blijven de handelszaken 100 % toegankelijk. De markten zullen plaats vinden op de Baron d’Huartlaan, zoals wanneer er kermis is. Er zullen echter geen kermissen plaats vinden in 2017, dat is zo afgesproken met de foorkramers, maar in 2018 komen ze terug.
  Voor alle info en elk probleem met betrekking tot de werf: contacteer M. Marc VAN HOEY, gemeentelijk opzichter (0498/588.024 - mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be) die elke dag anwezig zal zijn op de werf.

   

  Wij nodigen u uit om regelmatig eens te gaan kijken in de sectie « Actualiteit » van deze website voor de laatste nuttige info.

   

  De gemeente dankt u voor uw begrip en uw geduld tijdens de werken.


 • Waar parkeren tijdens de werken?
  • in de parking van deStockelSquare ; de bewegwijzering op de openbare weg zal verbeterd worden voor en betere toegankelijkheid.
  • Tarieven : 30 minuten gratis in de week, 1.5€ per uur - Avond/nachttarief (zonder tijdsbeperking tussen 19u– 8u): 2€. Openingsuren: ondergrondse parking (250 plaatsen): 6u30 – 20u00. Buitenparking: 24u/24 (150 plaatsen)
  • Baron d'Huartlaan, in het eerste deel evenals in het tweede deel, op de centrale berm (behalve marktdagen(tussen 3u00 en 15u00) en op zondag). NIEUW sinds eind april 2017 : het tweede deel van de Baron d'Huartlaan is blauwe zone, met gratis parking gedurende 3 uur.
  • Behalve de plaatsen op en direct rondom het plein, blijven alle andere plaatsen op de openbare weg beschikbaar


 • Begeleidingsmaatregelen?

  • 100 % behoud van de toegankelijkheid van de handelszaken gedurende de hele duur van de werf
  • Installatie van een bijkomende parkeerzone op de centrale berm van de Baron d’Huartlaan
  • Optimalisatie van de leesbaarheid van de bewegwijzering die naar de parking van de Stockel Square leidt
  • Verfraaiing van de werf door decoratieve spandoeken en zeilen op te hangen van het finale project
  • Er is een website gemaakt die volledig in teken staat van de werf